Firma CreaNET Arkadiusz Suchy zrealizowała projekt pt.

 

"IPOT24.pl - Stworzenie interaktywnej platformy obsługi telekomunikacji"

 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

 


Realizowany projekt polegał na stworzeniu zaawansowanej platformy do wsparcia przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w skutecznym zarządzaniu wszystkimi usługami telekomunikacyjnymi - internetem, telefonią oraz telewizją oraz prowadzenie kompleksowej obsługi klienta i komunikacji z nimi.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 - 31.12.2015r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pisząc do nas na info@creanet.pl.
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJA NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać pod adresami:
http://europa.eu/index_pl.htm, http://www.poig.gov.pl/, http://www.mrr.gov.pl/, http://www.mswia.gov.pl/, http://www.parp.gov.pl/index/main/

Do góry